GARANČNÝ FOND
AŽ DO 1 000 000 €

VIAC AKO
100 ČLENOV

Predsedníctvo

Ing. Tomáš Dopirák
Ing. Tomáš Dopirák

Prezident asociácie
dopirak@nanoou.sk

JUDr. Jakub Pavčík
JUDr. Jakub Pavčík

viceprezident asociácie
pavcik@nanoou.sk

Tomáš Thúr
Tomáš Thúr

člen predsedníctva asociácie
thur@nanoou.sk

Mgr. Samuel Matejovič
Mgr. Samuel Matejovič

člen predsedníctva asociácie
matejovic@nanoou.sk