GARANČNÝ FOND
AŽ DO 1 000 000 €

VIAC AKO
100 ČLENOV

Garančný fond

Štatút Garančného fondu Národnej asociácie na ochranu osobných údajov

V záujme ochraňovania hospodárskych a ďalších záujmov svojich členov, rozhodla Národná asociácia na ochranu osobných údajov (NANOOU) o vytvorení Garančného fondu NANOOU. Štatút Garančného fondu schválilo predsedníctvo NANOOU 11. októbra 2018.

Účelom Garančného fondu NANOOU je ochrana členov NANOOU v prípadných občianskoprávnych sporoch z oblasti ochrany osobných údajov s dotknutými osobami.

Prijatím Štatútu Garančného fondu deklaruje NANOOU svoj úprimný záujem o zvýšenie komfortu bezpečia svojich členov pri vzájomnej spolupráci a implementácii procesov súvisiacich s GDPR. Garančný fond NANOOU má takisto prispievať k zvyšovaniu úrovne ochrany osobných údajov vo verejnom a súkromnom sektore. Garančný fond NANOOU poskytuje členom NANOOU finančnú garanciu podľa podmienok uvedených v Štatúte Garančného fondu.

Garančný fond NANOOU je vytvorený z rezerv NANOOU, a to vo výške 1.000.000,- EUR. Každoročne sa bude zvyšovať o členské príspevky členov v objeme 5 %. Maximálna výška Garančného fondu je 1.000.000,- EUR, pričom do fondu môžu prispievať aj partneri alebo sponzori NANOOU.

Garančný fond NANOOU sa využije v prípadoch, ak člen NANOOU nesprávne implementoval procesy GDPR, čo malo za následok narušenie práv dotknutej osoby. V prípade, ak dotknutá osoba iniciuje voči členovi NANOOU súdny spor z oblasti ochrany osobných údajov, v ktorom uspeje, NANOOU prevezme túto finančnú ťarchu na seba a vďaka Garančnému fondu odškodní dotknutú osobu.

Vzhľadom na štatút Garančného fondu môže byť dotknutá osoba uspokojená z prostriedkov Garančného fondu NANOOU len do výšky uplatňovanej nemajetkovej ujmy v peniazoch voči členovi NANOOU, v jednom spore však maximálne vo výške 100.000,- EUR.

Štatút Garančného fondu bude neustále k nahliadnutiu na webovom sídle NANOOU.

 

Často kladené otázky

Čo je NANOOU?

NANOOU je je dobrovoľným občianskym združením subjektov, ktoré pôsobia...
čítať viac

Prečo vznikla NANOOU?

NANOOU vznikla ako reakcia subjektov na neriešené situácie v oblasti ochrany...
čítať viac

Aký je cieľ NANOOU?

NANOOU má viacero cieľov. Základným cieľom je chrániť práva a slobody...
čítať viac

Kalendár 2018

27

May

Tvorba zákona o údajoch

NANOOU sa stala súčasťou pracovnej skupiny a bude podieľať na tvorbe zákona o údajoch.
čítať článok

25

May

1. výročie účinnosti GDPR

GDPR oslavuje svoj 1. rok účinnosti.
čítať článok