GARANČNÝ FOND
AŽ DO 1 000 000 €

VIAC AKO
100 ČLENOV

História

NANOOU vznikla v roku 2018 ako reakcia subjektov na neriešené situácie v oblasti ochrany osobných údajov. Tieto subjekty sa rozhodli združiť a spoločne riešiť problematiku GDPR, ako aj iných právnych predpisov, úzko súvisiacich s GDPR. Od momentu svojho vzniku NANOOU úzko spolupracuje so subjektami z verejného, ako aj súkromného sektora. Spoločne so svojimi členmi a partnermi presadzuje pozitívne zmeny v oblasti ochrany osobných údajov.

Od svojho vzniku je základným poslaním NANOOU chrániť práva a slobody dotknutých osôb podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, zastupovať a ochraňovať hospodárske a ďalšie oprávnené záujmy svojich členov, podporovať vzdelávanie a zvyšovať povedomie v oblasti ochrany osobných údajov, prispievať k zvyšovaniu úrovne ochrany osobných údajov vo verejnom a súkromnom sektore.

NANOOU tak plní úlohy zamerané predovšetkým na rozvoj politiky ochrany osobných údajov, svojou činnosťou podporuje formovanie a prehlbovanie odbornosti pracovníkov v oblasti ochrany osobných údajov, vzdeláva, iniciuje a organizuje odborné semináre, kurzy, stáže pre zodpovedné osoby a ostatných záujemcov v oblasti ochrany osobných údajov. 

NANOOU sa svojou činnosťou podieľa na monitoringu legislatívy, navrhuje, iniciuje a spolupôsobí pri tvorbe právnych predpisov a návrhov ekonomických opatrení, týkajúcich sa ochrany osobných údajov, vystupuje proti nečestnej súťaži v oblasti ochrany osobných údajov, iniciuje a spolupôsobí pri organizovaní podujatí podporujúcich rozvoj ochrany osobných údajov._

Často kladené otázky

Čo je NANOOU?

NANOOU je je dobrovoľným občianskym združením subjektov, ktoré pôsobia...
čítať viac

Prečo vznikla NANOOU?

NANOOU vznikla ako reakcia subjektov na neriešené situácie v oblasti ochrany...
čítať viac

Aký je cieľ NANOOU?

NANOOU má viacero cieľov. Základným cieľom je chrániť práva a slobody...
čítať viac

Kalendár 2018

27

May

Tvorba zákona o údajoch

NANOOU sa stala súčasťou pracovnej skupiny a bude podieľať na tvorbe zákona o údajoch.
čítať článok

25

May

1. výročie účinnosti GDPR

GDPR oslavuje svoj 1. rok účinnosti.
čítať článok