GARANČNÝ FOND
AŽ DO 1 000 000 €

VIAC AKO
100 ČLENOV

Rozhodnutie o primeranosti pre Japonsko

Európska Únia a Japonsko v polovici januára úspešne uzavreli rokovanie o takzvanom rozhodnutí o primeranosti, čím potvrdili dohodu o vzájomnom uznaní svojich systémov ochrany údajov. Ide o voľný a bezpečný tok dát medzi obidvoma stranami. Rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti je použiteľné od 23. januára. Japonsko taktiež prijalo rozhodnutie o primeranosti pre EÚ/EHP. Obe rozhodnutia sa uplatňujú od 23. januára 2019 a spoločne vytvárajú najväčšiu bezpečnú oblasť voľných prenosov osobných údajov na svete.

Osobné údaje občanov Európskej Únie budú tak v prípadoch, kedy budú presúvané do Japonska starostlivo chránene v súlade s predpismi EU v oblasti ochrany súkromia.  Neobmedzený  pohyb údajov s japonskými partnermi bude prospešný najmä pre európske podniky, ktoré touto dohodou získajú prístup k 127 miliónom japonským spotrebiteľom.Takáto dohoda slúži ako výborný príklad pre partnerstvá, ktoré sa vytvoria v budúcnosti, čo môže napomôcť nastaviť globálny štandard.

Často kladené otázky

Čo je NANOOU?

NANOOU je je dobrovoľným občianskym združením subjektov, ktoré pôsobia...
čítať viac

Prečo vznikla NANOOU?

NANOOU vznikla ako reakcia subjektov na neriešené situácie v oblasti ochrany...
čítať viac

Aký je cieľ NANOOU?

NANOOU má viacero cieľov. Základným cieľom je chrániť práva a slobody...
čítať viac

Kalendár 2018

27

May

Tvorba zákona o údajoch

NANOOU sa stala súčasťou pracovnej skupiny a bude podieľať na tvorbe zákona o údajoch.
čítať článok

25

May

1. výročie účinnosti GDPR

GDPR oslavuje svoj 1. rok účinnosti.
čítať článok