GARANČNÝ FOND
AŽ DO 1 000 000 €

VIAC AKO
100 ČLENOV

Účasť NANOOU na panelovej diskusii MZ SR

Dňa 27. septembra 2018 sa NANOOU zúčastnila panelovej diskusie na pôde Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, kde sa v súvislosti s prijatým všeobecným nariadením o ochrane údajov, známym tiež pod skratkou ,,GDPR" riešili aplikačné problémy u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Panelovej diskusie sa okrem NANOOU zúčastnili aj zástupcovia jednotlivých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Diskusia odkryla oblasti, pri ktorých GDPR, ako aj zákon č. 576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nemysleli na reálny stav, resp. prax u  jednotlivých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti - napr. poskytovanie informácií rodinným príslušníkom pacienta, nahliadanie do zdravotnej dokumentácie, vykonávanie lekárskych vizít a pod.

Vášnivá debata vyústila ku konsenzu, že pre zabezpečenie ochrany osobných údajov zástupcami jednotlivých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v praxi, je nevyhnutné inicovať legislatívne zmeny v oblasti zdravotníctva. Tieto zmeny by tak  v konečnom dôsledku chránili zdravotnícky personál pred neoprávneným konaním, ktoré v najhoršom prípade môže napĺňať znaky trestného činu.

Jedným z výstupov tejto diskusie bola aj myšlienka združiť všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, spoločne vypracovať jednotný kódex správania, ktorý by bol v súlade s GDPR a spoločnými silami apelovať na zákonodarcu, aby vykonal potrebné legislatívne zmeny.

Na základe týchto výstupov a s podporou viacerých poskytovateľov zdravornej starostlivosti NANOOU zriadila expertnú skupinu zloženú z odborníkov pôsobiacich na úseku zdravotníctva, ktorá sa zaoberá problematikou ochrany osobných údajov a ktorej primárnou úlohou je vypracovanie jednotného kódexu správania pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v súlade s GDPR

Často kladené otázky

Čo je NANOOU?

NANOOU je je dobrovoľným občianskym združením subjektov, ktoré pôsobia...
čítať viac

Prečo vznikla NANOOU?

NANOOU vznikla ako reakcia subjektov na neriešené situácie v oblasti ochrany...
čítať viac

Aký je cieľ NANOOU?

NANOOU má viacero cieľov. Základným cieľom je chrániť práva a slobody...
čítať viac

Kalendár 2018

27

May

Tvorba zákona o údajoch

NANOOU sa stala súčasťou pracovnej skupiny a bude podieľať na tvorbe zákona o údajoch.
čítať článok

25

May

1. výročie účinnosti GDPR

GDPR oslavuje svoj 1. rok účinnosti.
čítať článok