GARANČNÝ FOND
AŽ DO 1 000 000 €

VIAC AKO
100 ČLENOV

Vymenovaný vedúci expertnej skupiny pre oblasť zdravotníctva

Dňa 01. decembra 2018 sa Mgr. Tibor Iván stal vedúcim expertnej skupiny pre oblasť zdravotníctva.

Pán Mgr. Tibor Iván študoval na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde svoje štúdium úspešne absolvoval v roku 2003. Svoju právnickú kariéru začal v súkromnom sektore ako firemný právnik, neskôr pracoval vo verejnom sektore, kde zastával pozíciu zodpovednej osoby poverenej výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov. V rámci verejného sektora pôsobil ako  vedúci právneho oddelenia z jednej z popredných nemocníc na Slovensku, v dôsledku čoho sa stal expertom na medicínske právo. Problematikou ochrany osobných údajov sa zaoberá od roku 2003, pričom absolvoval množstvo odborných konferencií, seminárov a kongresov v tejto oblasti.

Je pre nás veľkou cťou privítať Mgr. Tibora Ivána v NANOOU a zároveň veríme, že pre oblasť zdravotníctva bude i naďalej veľkým prínosom.

Často kladené otázky

Čo je NANOOU?

NANOOU je je dobrovoľným občianskym združením subjektov, ktoré pôsobia...
čítať viac

Prečo vznikla NANOOU?

NANOOU vznikla ako reakcia subjektov na neriešené situácie v oblasti ochrany...
čítať viac

Aký je cieľ NANOOU?

NANOOU má viacero cieľov. Základným cieľom je chrániť práva a slobody...
čítať viac

Kalendár 2018

27

May

Tvorba zákona o údajoch

NANOOU sa stala súčasťou pracovnej skupiny a bude podieľať na tvorbe zákona o údajoch.
čítať článok

25

May

1. výročie účinnosti GDPR

GDPR oslavuje svoj 1. rok účinnosti.
čítať článok